onroerend goed in noorwegen en zweden    
Scandigo

Navnet Scandigo står for bevegelsen til og fra de skandinaviske landene.

 

Scandigo stimulerer handelssamkvemmet mellom, på den ene siden Norge, Sverige og Danmark og på den andre siden Nederland, Belgia og Tyskland, gjennom aktiv markedsføring. Dette gjøres ved hjelp av både moderne (Internett, b2b) og tradisjonelle medier (aviser og blader).

Scandigo satser på formidling ved salg og utleie av privateide og firmaeide faste eiendommer samt markedsføring for turistnæringen.

Scandigo har relevante samarbeidspartnere innenfor disse bransjene i de vedkommende landene.

Scandigo har hovedkontor på Sjøholt i Møre og Romsdal fylke og er et datterselskap av Van Gelderen Konsult som er registrert i Brønnøysundregistrene med nummer 986 335 838.